Can Beslernuts

Canbeslernuts-Logo

 

 

 

 

 

 

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

 

Bilgi, teknoloji ve tecrübenin birleşiminden oluşan ve sürekli iyileştirmeyi felsefe edinen,

Etik, yasal ve müşteri şartlarına tam uyum sağlayan ve bu şartları sürekli iyileştiren,

Sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürünler üretme ilkesinden ödün vermeyen

Lezzetin doğallığını korurken, otantisite, gıda güvenliği ve kalite kültürünü sürekli geliştiren

Emek, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevresel etki gibi konularda yasal ve sosyal gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı

Rakipler, toplum, tedarikçiler ve tüm paydaşlarla karşılıklı yarar ve gelişime dayalı ilişkiler geliştiren

İşletmemiz yukarıda belirtilen politikayı duyurur ve uygulamayı taahhüt eder.

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   YÖNETİM KURULU BAŞKANI

                                                                                                                                                                                                               MEHMET BULUT